Služby

Read More ...

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

dsc_2DSC_0067

 • Individuálne psychologické poradenstvo a individuálna psychoterapia

 • Rodinná psychoterapia

 • Nácvik relaxačných techník (Schulzov autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia…)

 • Nácvik komunikačných zručností

 • Krízová intervencia na reakciu na akútny stres

 • Konzultácia

Psychoterapia či poradenstvo trvá obyčajne 8-10 sedení, ktoré môžu voľne pokračovať v udržiavacom tempe (spočiatku 1x za 2 týždne, potom napr. 1x mesačne). Terapeutické vedenie nesie znaky postupov vychádzajúcich z kognitívno-behaviorálnej terapie.

Kognitívno-behaviorálna terapia je krátkodobá, štruktúrovaná psychoterapia, zameraná na riešenie konkrétnych problémov a potiaží, ktoré klienta privádzajú k terapeutovi. Slúži na dosahovanie špecifických, vopred určených cieľov pomocou viacerých psychologických metód, ktorým sa klient v spolupráci s terapeutom v priebehu terapie aktívne učí tak, aby bol po skončení terapie schopný tieto metódy používať samostatne.

V terapii sa vždy snažím prispôsobiť postupy individuálnym potrebám konkrétneho klienta.

Hlavné oblasti terapeutického pôsobenia sú pri nasledovných problémoch:

 • znížené sebavedomie

 • problémy so sebarealizáciou

 • hnev

 • smútenie

 • chronická únava

 • poruchy spánku

 • úzkostné poruchy (fóbie, úzkosti, posttraumatické poruchy, hypochondrické poruchy, somatoformné poruchy)

 • depresia

 • sexuálne dysfunkcie

 • závislosti

 • poruchy príjmu potravy

 • chronické telesné ochorenia

Prvé sedenie

Na prvom sedení si preberieme Vaše aktuálne ťažkosti, budem sa Vás pýtať na pozadie Vašich problémov. Vysvetlím Vám možnosti a postupy, ktoré Vám môžem doporučiť z mojich skúseností, ozrejmím Vám praktické aspekty stretnutí. V prípade dohody si môžeme už na tomto sedení stanoviť ciele terapie.

Psychologické vyšetrenia:

 • vodičov motorových vozidiel

 • žiadateľov o vodičský preukaz

 • inštruktorov autoškôl

 • držiteľov zbrane a streliva

 • pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby

 • na vlastnú žiadosť napr. pri výbere školy, pracovného zaradenia

 • uchádzačov o zamestnanie /zamestnancov pre firmy, podniky, na žiadosť budúceho zamestnávateľa/

Biofeedback fyziologických funkcií – bližšie tu

a EEG-biofeedback terapia – bližšie tu