Odborné poradenstvo pre vodičov

Read More ...

 Od 1.11.2011 vstúpila do  platnosti Vyhláška MV SR č. 361/2011 Z.z.,  ktorá upravuje postup  pri  Odbornom poradenstve pre vodičov. V Európskej únii sú tieto činnosti známe ako rehabilitácia vodičov. Túto činnosť zabezpečujú dopravní psychológovia.

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Cieľom odborného poradenstva je predchádzanie rizikovému správaniu sa počas cestnej premávky.

Forma: 4 trojhodinové skupinové sedenia v trvaní 4-6 týždňov + 1 individuálny 60 minútový výstupný pohovor

Po ukončení klient obdrží doklad o absolvovaní odborného poradenstva.

Cena: 250 Eur


Pre bližšie info o termínoch a ďalších náležitostiach: 0907 817 585 alebo bultmanova@gmail.com