EEG Biofeedback

Read More ...

EEG Biofeedback = neurofeedback je pomerne nová liečebná metóda, ktorá zvyšuje schopnosť mozgu učiť sa a meniť sa, jedná sa o neinvazívny, bezpečný postup, bez farmakologickej liečby

Podstatou metódy je princíp biologickej spätnej väzby slúžiaci na autoreguláciu mozgovej aktivity s cieľom lepšie ovládať a harmonizovať činnosť mozgu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cieľom je:
→ zlepšenie sústredenia sa, udržanie koncentrácie
→ zlepšenie spánku, ukľudnenie sa, zbavenie sa zlej nálady
→ obmedzenie rozptýlenosti a impulzivity
→ zlepšenie pamäte

Počas tréningov sa trénovaný človek snaží o narastanie aktivity v žiadúcom pásme mozgových vĺn a nastupuje odmena v podobe úspešných výsledkov.

Efekt neurofeedbacku je dlhotrvajúci, schopnosťou mozgu je, že sa mení tým ako sa učí nové veci
Pri nerofeedbacku používame 3 elektródy (2 priložené na ušiach, 1 na hlave), ktoré merajú elektrickú aktivitu mozgových vĺn, trénovaný počas tréningu sleduje hru na monitore, ktorú ovláda bez použitia klávesnice či myši, len pomocou mentálnej aktivity vlastného mozgu.

Indikácie neurofoeedbacku:
► problémy s koncentráciou
► hyperaktivita, poruchy pozornosti (ADD, ADHD)
► depresia
► úzkosť
► závislosť (drogy, alkohol, hracie automaty…)
► chronická bolesť, chronická únava
► nespavosť, poruchy spánku, nočné mory, desy, námesačníctvo, enuréza (nočné pomočovanie)
► migrény, tenzné bolesti hlavy, bolesti chrbta
► poruchy učenia (dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia,…)
► poruchy reči
► tiky, nutkavé pohyby
► post-traumatická stresová porucha
► pre študentov ako príprava na skúšku, na prijímačky
► pre manažérov, šoférov, pilotov, športovcov na zlepšenie výkonov, koncentrácie
► psycho-fitness pre duševne pracujúcich profesionálov
► osobné zdokonaľovanie, súčasť manažérskych výcvikov (coaching), tréning na dosahovanie lepších výkonov

Ak máte záujem o informácie o tejto metóde, prosím kontaktujte:
Mgr. Lenka Šajtlavová, tel: 0948 528 697
mail: psychologhc@gmail.com

Pred samotným začatím EEG-biofeedback tréningov je potrebné zabezpečiť psychologické vyšetrenie a EEG vyšetrenie.