Cenník

Read More ...

Klinicko-psychologické vyšetrenia a psychoterapia pre pacientov, u ktorých sú uvedené výkony indikované zo zdravotných dôvodov, prepláca v prevažnej miere zdravotná poisťovňa pacienta. Je potrebné priniesť doporučenie od všeobecného lekára alebo špecializovaného lekára (psychiatra, neurológa,…).

Ambulancia má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Jednorázový ročný administratívny poplatok pre klientov ZP  (objednávanie a ostatné admin. úkony: potvrdenia o návšteve ambulancie, telefonáty pacientovi, poštovné poplatky a pod.) : 20 €

Psychoterapiu a ďalšie služby si klient takisto môže hradiť sám, pokiaľ nemá záujem byť vedený v systéme zdr. poisťovní, alebo si vyžaduje psychoterapeutické či psychodiagnostické služby nad rámec zmluvne dojednaného rozsahu ambulancie so zdravotnými poisťovňami. V tomto prípade takisto nie sú potrebné žiadne doporučenia ani výmenné lístky od všeobecného lekára či špecializovaného lekára.

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia: 25,00 € za 50 min. sedenie

Párová psychoterapia: 40 € za 50 min. sedenie

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie: 35 € – diagnostická hodina

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel- profesionálov (okrem vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov prepravujúcich nebezpečné veci) a žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia: 60 € ( možnosť zľavy pri väčšej skupine ľudí)

Doplnkové vyšetrenie k vyšetreniu vodiča: 50 €

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl: 80 €

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel po odobratom vodičskom oprávnení: 100 €

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 60 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €

Odborné poradenstvo pre vodičov: 250 €

 

BIOFEEDBACK+EEG-BIOFEEDBACK:

Prvé sedenie – Assessment (posúdenie): 15 €

1 tréningové sedenie: 10 €

 

Náhrada pri vopred neoznámenej neprítomnosti klienta: 10 €

Potvrdenie o absolvovaní psychologického vyšetrenia a psychoterapie: 1 €

Poplatok za parciálnu správu zo psychologického vyšetrenia a psychoterapii: 5 €

Poplatok za kompletnú správu zo psychologického vyšetrenia a psychoterapii s odporúčaním: 10 €

Klientov objednávame prostredníctvom všetkých kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.

 

Cenník je platný od 01.02.2018